Προφιλ ιατρού

ΜΙΧΑΗΛ ΧΟΥΛΑΚΗΣ

ΩΡΛ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ω.Ρ.Λ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΑΚΟΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
  1. Παιδιατρική