Προφιλ ιατρού

ΣΑΒΒΑΣ ΧΕΙΡΙΔΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

  1. Μαιευτική - Γυναικολογική