Προφιλ ιατρού

ΠΕΤΡΟΣ ΧΕΙΡΙΔΗΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

Συνεργάτης ΙΑΣΩ
  1. Μαιευτική - Γυναικολογική