Προφιλ ιατρού

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

  1. Μαιευτική - Γυναικολογική