Προφιλ ιατρού

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΧΑΡΔΑΒΕΛΛΑΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

Συνεργάτης
  1. Μαιευτική - Γυναικολογική