Προφιλ ιατρού

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΑΤΖΗΣ

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ

  1. Γενική Κλινική
  2. Μαιευτική - Γυναικολογική