Προφιλ ιατρού

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΥ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

  1. Μαιευτική - Γυναικολογική