Προφιλ ιατρού

ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΛΙΑΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

Συνεργάτης
  1. Μαιευτική - Γυναικολογική