Προφιλ ιατρού

ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΧΑΤΖΗΛΕΩΝΙΔΑ

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ

  1. Γενική Κλινική
  2. Μαιευτική - Γυναικολογική