Προφιλ ιατρού

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΡΕΜΟΥΤΗΣ

ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

  1. Γενική Κλινική