Προφιλ ιατρού

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΥΡΔΟΜΙΧΑΛΗΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

  1. Μαιευτική - Γυναικολογική