Προφιλ ιατρού

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

  1. Μαιευτική - Γυναικολογική