Προφιλ ιατρού

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΚΙΝΗΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

  1. Μαιευτική - Γυναικολογική