Προφιλ ιατρού

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΤΡΑΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

  1. Μαιευτική - Γυναικολογική