Προφιλ ιατρού

ΙΩΣΗΦΙΝΑ ΓΙΑΝΝΑΚΙΚΟΥ

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΣ

 1. Γενική Κλινική
 2. Μαιευτική - Γυναικολογική
 • Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • 07/04-08/05 Fellow, Critical Care Medicine

   Johns Hopkins Hospital, Baltimore, MD.

  • 07/01-06/04 Resident, Anesthesia and Critical Care Medicine,

   Johns Hopkins Hospital, Baltimore, MD.

  • 07/00-06/01 Intern, Internal Medicine,

   University of Maryland, Baltimore, MD.

  • 01/00-07/00 House Officer, Internal Medicine,

   Lewisham University Hospital, London, UK.

  • 08/99-01/00 House Officer, General Surgery

   Guy’s & St Thomas’ Hospitals, London, UK.

  • 09/94-06/99 Guy’s, King’s and St Thomas’ Schools of Medicine,

   King’s College, University of London, London, UK.
   Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery (MBBS).

  • 09/92-06/94 David Game College, London, UK
 • Επαγγελματική Προϋπηρεσία
  • 04/05- Σήμερα Ιδιώτης, Αθήνα, Ελλάδα
  • 06/07-- 2018 Johns Hopkins Hospital, Baltimore, MD, USA (Part-time Clinical Associate)
 • Κλινικό Ενδιαφέρον

  Νευροαναισθησιολογία, αναισθησια για ρομποτική, πλαστική και χειρουργική ήπατος/πάγκρεας. Αντιμετώπιση δύσκολου αεραγωγού

  Βραβεία & Διακρίσεις

   Διακρίσεις:

  • 94 – 99 MBBS awarded with Honors.
  • 07/98 Distinction in Clinical Pharmacology Final Exams.
  • 12/97 Distinction in Obstetrics and Gynaecology Final Exams.
  • 12/97 Distinction in Pediatrics Final Exams.
  • Βραβεία:

  • 06/99 Hopkins Prize for Anesthetics.
  • 10/98 The British Medical & Dental Trust Award.
  • 06/98 The Enid Linder Foundation Award.
 • Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

   ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

  1. Γιαννακικου Ι., Επηρεάζει άραγε η αναισθησία το ογκολογικό αποτέλεσμα;. Τα νέα της Ογκολογίας. Απρίλιος 2019
  2. Giannakikou I, International differences in ophthalmic anesthesia. Audiodigest Ophthalmology 57:02(Jan21), 2019
  3. Giannakikou I., Karra A. Anaesthesia for a patient with b-thalassaemia. (Southern African J of Anaesthesia & Analgesia; Vol 21, 3, 85-87, July 2015).
  4. Giannakikou I. Bad Gram Negatives are “big” in Greece. The Pulmonary Review blog. (Pulmonary Reviews, March 2012).
  5. Vlahos NF, Giannakikou I, Vlachos A, Vitoratos G. Analgesia and anesthesia for assisted reproductive technologies. (Int J GynaecolObstet; Feb 25 2009).
  6. Giannakikou I, Vlahos N. Water Intoxication Syndrome in Gynecologic Surgery. (Postgraduate Obstetrics & Gynecology; Vol 2, No 23, 1-8, Nov 2004).
  7. Vlahos NF, Giannakikou I. Anesthesia in Assisted Reproductive Technology. (Postgraduate obstetrics & Gynecology, Vol.23, No.7, 1-10, April 2003).
  8. Bhattacharya KF, Giannakikou I, Munroe N, Chaudhuri KR. Primary Anticholinergic-Responsive Pisa Syndrome. (Movement Disorders, Vol. 15, No. 6,1285-1286, 2000).
  9. ABSTRACTS & POSTER ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ:

  10. Scavenger obstruction. 65th Post Graduate Assembly in Anesthesiology (PGA). New York State Society of Anesthesiologists (NYSSA). New York, NY, USA. Dec 9-13, 2011.
  11. Failed Glidescope intubation due to “long” neck. Society of Airway Management (SAM), Scottsdale, Arizona, USA. Sept 16-18, 2011.
  12. Chin implant masking difficult airway. Society of Airway management (SAM), Scottsdale, Arizona. USA. Sept16-18, 2011.
  13. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ:

  14. Marcucci L. Avoiding common ICU errors. Do not use cooling blankets to cool. Lippincott Williams& Wilkins, 2007.
  15. Marcucci L. Avoiding common ICU errors. Treat methicillin-resistant staphylococcus aureus with a minimum of 14 days of antibiotics. Lippincott Williams & Wilkins, 2007.

  ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

  1. ESA (European Society of Anaesthesiology) Examiner; EDAIC Part II Examiner. 2018-current. (September 22-23, 2018; Athens, Greece)
  2. Anesthesiology course. American Physician Institute for Advanced Professional studies (API). https://app.smartsheet.com. MCQ Writer & Reviewer for anesthesia practice board questions. 2017-current.
  3. Εκπαιδευτής. Διαχείριση δύσκολου αεραγωγού για προχωρημένους. Τεχνικές διαχωρισμού πνευμόνων & δύσκολος αεραγωγός στη θωρακοχειρουργική. Ερρίκος Ντυνάν, Αθήνα, 03/10/2018.
  4. Εκπαιδευτής. Διαχείριση δύσκολου αεραγωγού για προχωρημένους. Τεχνικές διαχωρισμού πνευμόνων & δύσκολος αεραγωγός στη θωρακοχειρουργική. Ερρίκος Ντυνάν, Αθήνα, 07/10/2017.
  5. Εκπαιδευτής. Διαχείριση δύσκολου αεραγωγού. Εκπαιδευτής. Πρακτική εξάσκηση στην ινοπτική διασωλήνωση. Ελληνική Αναισθησιολογική Εταιρεία. CEEA (Committee for European Education in Anesthesiology). Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο. Αθήνα 03/12/2016.
  6. Πρώτες βοήθειες σε παιδιά. Ομιλία και Workshop. Αθήνα. 15/06/2013.
  7. Εκπαιδευτής. Διαχείριση δύσκολου αεραγωγού. Εκπαιδευτής. Πρακτική εξάσκηση στην ινοπτική διασωλήνωση. Ελληνική Αναισθησιολογική Εταιρεία. CEEA (Committee for European Education in Anesthesiology). Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο. Αθήνα 14/12/2013.
  8. Disaster Management. Ομιλία και Workshop. Νοσοκομείο Μητέρα, Αθήνα. 06/06/2012.
  9. OR safety and ACLS update. Ομιλία και Workshop. Athens Medical Vision. Αθήνα. 11/05/2012.
  10. Πρώτες βοήθειες σε παιδιά. Αθήνα 15/6/ 2012
  11. Διαχείρηση κρίσης. Νοσοκομείο Μητέρα. 6/6/2012..
  12. Πρώτες βοήθειες σε παιδιά. Αθήνα 21-22/1/ 2012.
  13. 9ο Κλινικό φροντιστήριο στην ινοπτικη και εκλεκτική διασωλήνωση ενός βρόγχου, Ερρίκος Ντυνάν, Ανατομία του αεραγωγού, Αθήνα 12-13/2/2010
  14. 8ο Κλινικό φροντιστήριο στην ινοπτικη και εκλεκτική διασωλήνωση ενός βρόγχου, Ερρίκος Ντυνάν, Ανατομία του αεραγωγού, Αθήνα, 6-7/2/2009
  15. 7ο Κλινικό φροντιστήριο στην ινοπτικη και εκλεκτική διασωλήνωση ενός βρόγχου, Ερρίκος Ντυναν, Ανατομία του αεραγωγού, Αθήνα, 1-2/2/2008
  16. 6ο Κλινικό φροντιστήριο στην ινοπτικη και εκλεκτική διασωλήνωση ενός βρόγχου, Ερρίκος Ντυνάν, Αθήνα, 3-4/2/2007
  17. Παρουσιάσεις

  18. Φρέσκο Παγωμένο Πλάσμα.23ο Πανελλήνιο Αναισθησιολογικό Συνέδρειο. Ελληνική Αναισθησιολογική Εταιρεία. Πάτρα. 16-18/5/2019
  19. Αναισθησία σε ασθενείς με ενδοκρινοπάθειες. Ελληνική Αναισθησιολογική Εταιρεία. CEEA (Committee for European Education in Anesthesiology). Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο. Αθήνα 19-20/04/2019.
  20. Εγκεφαλικός θάνατος και διατήρηση οργάνων δότη. Ελληνική Αναισθησιολογική Εταιρεία. CEEA (Committee for European Education in Anesthesiology). Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο. Αθήνα 08/12/2018.
  21. Pro/Con debate. Hyperkalemia- Should surgery proceed when potassium levels are moderately high? Ophthalmic Anesthesia Society (OAS), Chicago, USA. September 30, 2018.
  22. Pro/Con debate. NPO vs non-NPO for light sedation. Ophthalmic Anesthesia Society (OAS), Chicago, USA. September 29, 2018.
  23. European perspective on patient care. Ophthalmic Anesthesia Society (OAS), Chicago, USA. September 29, 2018.
  24. Νεώτερα στη διάγνωση και διαχείριση της σήψης. Ελληνική Αναισθησιολογική Εταιρεία. CEEA (Committee for European Education in Anesthesiology). Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο. Αθήνα 09/12/2017.
  25. Αναισθησία σε επεμβάσεις κεφαλής και τραχήλου. Ελληνική Αναισθησιολογική Εταιρεία. CEEA (Committee for European Education in Anesthesiology). Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο. Αθήνα 22-23/4/2016.
  26. Καταστολή στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Ελληνική Αναισθησιολογική Εταιρεία. CEEA (Committee for European Education in Anesthesiology). Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο. Αθήνα 5/12/2015.
  27. Σηπτικό shock και πολυοργανική ανεπάρκεια. Ελληνική αναισθησιολογική εταιρεία. CEEA (Committee for European Education in Anesthesiology). Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο. Αθήνα. 13/12/2014.
  28. Αναισθησία. Μύθοι & Θρύλοι. Νοσοκομείο Υγεία. Αθήνα. 11/9/14.
  29. Σχεδιάζοντας μια συστηματική αναζήτηση στο διαδίκτυο. Κλινικές Μελέτες. Κλινικό φροντιστήριο. Ελληνική αναισθησιολογική εταιρεία. CEEA (Committee for European Education in Anesthesiology). Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο. Αθήνα. 29/3/2014.
  30. Ερμηνεία της στατιστικής ορολογίας. Κλινικές Μελέτες. Κλινικό φροντιστήριο. Ελληνική αναισθησιολογική εταιρεία. CEEA (Committee for European Education in Anesthesiology). Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο. Αθήνα. 29/3/2014.
  31. Παραδείγματα κριτικής -Αδυναμίες και πλεονεκτήματα. Κλινικές Μελέτες. Κλινικό φροντιστήριο. Ελληνική αναισθησιολογική εταιρεία. CEEA (Committee for European Education in Anesthesiology). Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο. Αθήνα. 29/3/2014.
  32. Αναισθησία. Τι πρέπει να γνωρίζει ο κάθε μη αναισθησιολόγος γιατρός. Νοσοκομείο Μητέρα. Αθήνα 28/11/2013
  33. Αναισθησία. Τι πρέπει να γνωρίζει ο μη αναισθησιολόγος γιατρός. Νοσοκομείο Μητέρα. Αθήνα 27/6/2013
  34. Φωτιά στο χειρουργείο. Νοσηλευτική- αναισθησιολογική μερίδα. Νοσοκομείο Υγεία. Αθήνα. 15/6/2013
  35. Αναισθησία σε επεμβάσεις κεφαλής και τραχήλου. Ελληνική Αναισθησιολογική Εταιρεία. CEEA (Committee for European Education in Anesthesiology). Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο. Αθήνα 17-18/5/2013.
  36. Καταστολή στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Ελληνική Αναισθησιολογική Εταιρεία. CEEA (Committee for European Education in Anesthesiology). Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο. Αθήνα 7-9/12/2012.
  37. Cardiac patient for non-cardiac surgery. New practice advisory. Ιατρική σχολή Αθηνών. Αθήνα. 9/3/2011.
  38. 10ο Κλινικό φροντιστήριο στην ινοπτική και εκλεκτική διασωλήνωση ενός βρόγχου, Ερρίκος Ντυνάν, Ενδείξεις ινοπτικής διασωλήνωσης. Skills and pitfalls. Αθήνα. 18-19/2/11
  39. Anesthesia Mortality. Greek American Medical College (GAMC). Αθήνα.5/5/2010
  40. 5ο Κλινικό φροντιστήριο στην ινοπτική και εκλεκτική διασωλήνωση ενός βρόγχου, Ερρίκος Ντυνάν, Αθήνα. 27-28/1/06
  41. 2ο Ελληνο-ιταλικό ουρολογικό συνέδριο. Anesthesia for RRP. Στράτος Βασιλικός, Αθήνα, 3/2/2006
  42. Johns Hopkins Hospital, Department of Anesthesia and Critical care medicine, Cardiopulmonary Resuscitation, Baltimore, USA 25/7/2005
  43. Johns Hopkins Hospital, Department of Anesthesia and Critical care medicine, Obstetric critical care, Baltimore, USA 11/4/2005
  44. Johns Hopkins Hospital, Department of Anesthesia and Critical care medicine, Drug Overdose, Baltimore, USA 24/10/2004
  45. Johns Hopkins Hospital, Department of Anesthesia, Mortality and Morbidity – renal Transplant Patient, Grand round, Baltimore, USA, 5/4/2003.
  46. Johns Hopkins Hospital, Department of Anesthesia and Critical care medicine, Refeeding Syndrome , Baltimore, USA 25/6/2002
  47. Johns Hopkins Hospital, Department of Anesthesia and Critical care medicine, Nutrition in ICU, Baltimore, USA, 19/6/2002.

  Μέλος Εταιριών, Συντακτικής Επιτροπής Περιοδικών

  • American Society of Anesthesiologists (ASA)
  • Society οf Critical Care Anesthesiologists (SOCCA)
  • Society of Airway Management (SAM)
  • Society of Critical Care Medicine (SCCM)
  • Ophthalmic Anesthesia Sociery (OAS)
  • European Association of Cardiothorasic Anesthesiologist’s (ΕACTA)
  • Ελληνική Αναισθησιολογική Εταιρεία (HSA)
  • European Society of Anaesthesiology (ESA)

Έρευνα

 1. ETOH withdrawal protocol. . Department of Anesthesia and Critical Care Medicine, Johns Hopkins Hospital, Baltimore, Maryland, USA.
 2. Standardized protocol for the intravenous administration of heparin. Department of Anesthesia and Critical Care Medicine, Johns Hopkins Hospital, Baltimore, Maryland, USA.
 3. An imaging study of Parkinsonism among African-Caribbean and Indian London communities. Movement Disorders Unit, Department of Neurology, Guy’s, King’s and St Thomas’ Schools of Medicine and the Institute of Psychiatry, King’s College London, UK.
 4. Cooper metabolism abnormalities in patients with cranio-cervical dystonia. Movement Disorders Unit, Department of Neurology, Guy’s, King’s and St Thomas’ Schools of Medicine, King’s College London, UK.