Προφιλ ιατρού

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΑΛΑΤΗΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

  1. Μαιευτική - Γυναικολογική