Προφιλ ιατρού

ΜΙΧΑΗΛ ΦΡΑΓΚΟΥΛΙΔΗΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

  1. Μαιευτική - Γυναικολογική