Προφιλ ιατρού

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΙΔΗΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ

  1. Παιδιατρική