Προφιλ ιατρού

ΙΑΚΩΒΟΣ ΦΥΤΑΝΙΔΗΣ

ΠΑΙΔΟ-ΩΡΛ

 1. Παιδιατρική
 • Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Τίτλος Ιατρικής Ειδικότητας στην Ωτορινολαρυγγολογία (2013)
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας (2009)
  • Πτυχίο Ιατρικής (Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης) (2004)
 • Επαγγελματική Προϋπηρεσία
  • Great Ormond Hospital for Sick Children, London, UK
  • Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γεώργιος Γεννηματάς»
  • Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών «Π. & Αγλαΐα Κυριακού»
 • Κλινικό Ενδιαφέρον
  • Ενδοσκοπική Χειρουργική Ρινός-Παραρρινίων κόλπων
  • Χειρουργική Τραχήλου
  • Στενώσεις Λάρυγγα – Τραχείας
  • Παιδο-Ακοολογία
  • Ωτολογία-Ωτοχειρουργική
 • Μέλος Εταιριών, Συντακτικής Επιτροπής Περιοδικών
  • European Society of Pediatric Otolaryngology (ESPO)
  • European Rhinologic Society (ERS)
  • General Medical Council (GMC-Registered Otolaryngologist)
  • Πανελλήνια Εταιρεία Παιδο-Ωτορινολαρυγγολογίας
  • Πανελλήνια Εταιρεία Ωτορινολαρυγγολογίας