Προφιλ ιατρού

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

Επιμελητής Χειρουργείου
  1. Μαιευτική - Γυναικολογική