Προφιλ ιατρού

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΙΛΙΝΔΡΗΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

  1. Μαιευτική - Γυναικολογική