Προφιλ ιατρού

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΦΕΛΕΚΟΥΡΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ)
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ, Δ' ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΙΑΣΩ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
  1. Γενική Κλινική