Προφιλ ιατρού

ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΦΑΣΣΑΡΗΣ

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΣ

  1. Γενική Κλινική
  2. Μαιευτική - Γυναικολογική