Προφιλ ιατρού

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΙΔΗΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

  1. Μαιευτική - Γυναικολογική