Προφιλ ιατρού

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΦΑΛΙΑΚΟΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

  1. Μαιευτική - Γυναικολογική