Προφιλ ιατρού

ΜΙΧΑΗΛ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

  1. Γενική Κλινική