Προφιλ ιατρού

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

Συνεργάτης
 1. Μαιευτική - Γυναικολογική
 • Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • 02/2019 - Σήμερα: Επισκέπτης Καθηγητής, Center for reproductive medicine (CRG), Universitair Ziekenhuis (UZ) Brussel, Vrije Universiteit Brussel, Βρυξέλλες, Βέλγιο
  • 2017: Εξειδίκευση Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή- Πανεπιστημιακό νοσοκομείο Βρυξελλών
  • 2015: Ελβετικός τίτλος FMH (Γυναικολογία και Μαιευτική)- Πανεπιστημιακό νοσοκομείο Γενεύης
  • 2002-2008: Ε.Κ.ΠΑ, Ιατρική Σχολή, Βαθμός Πτυχίου: Άριστα
 • Διδακτορική Διατριβή
  • 2015: Thesis “Growth hormone and fertility outcome”, Πανεπιστήμιο Γενεύης, Ελβετία
  • 2018: Ph.D στην Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή: The impact of ovarian response on cumulative live birth rates, Vrije Universiteit Brussel, Βρυξέλλες, Βέλγιο
 • Επαγγελματική Προϋπηρεσία
  • 03/2020-12/2020: Επιστημονικός και Κλινικός Υπεύθυνος, I.R.I.S MED (Institute of Reproduction Infertility Solutions), Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα
  • 09/2019- σήμερα: Κλινικός και επιστημονικός συνεργάτης, Center for reproductive medicine (CRG), Universitair Ziekenhuis (UZ) Brussel, Vrije Universiteit Brussel, Βρυξέλλες, Βέλγιο
  • 02/2019- σήμερα: Επισκέπτης Καθηγητής, Center for reproductive medicine (CRG), Universitair Ziekenhuis (UZ) Brussel, Vrije Universiteit Brussel, Βρυξέλλες, Βέλγιο
  • 05/2020-10/2020: Πανεπιστημιακός υπότροφος, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Μαιευτικής και Γυναικολογίας
  • 10/2018-09/2019: Επιμελητής, Center for reproductive medicine (CRG), Universitair Ziekenhuis (UZ) Brussel, Βρυξέλλες, Βέλγιο
  • 10/2017 -09/2018: Senior consultant, Τμήμα Αναπαραγωγικής Ιατρικής, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λιέγης, Λιέγη, Βέλγιο
  • 10/2017-09/2018: Επιμελητής για γυναικολογικά και μαιευτικά επείγοντα (αίθουσα τοκετών), Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λιέγης, Λιέγη, Βέλγιο
  • 09/2017-09/2018: Κλινικός και επιστημονικός συνεργάτης, Center for reproductive medicine (CRG), Universitair Ziekenhuis (UZ) Brussel, Βρυξέλλες, Βέλγιο
  • 05/2015-08/2017: Clinical Fellow, Center for reproductive medicine (CRG), Universitair Ziekenhuis (UZ) Brussel, Βρυξέλλες, Βέλγιο
  • Επιμελητής για γυναικολογικά και μαιευτικά επείγοντα (αίθουσα τοκετών), UZ Brussel, Βρυξέλλες, Βέλγιο
  • 04/ 2010- 4/2015: Ειδικευόμενος, Τμήμα Μαιευτικής και Γυναικολογίας, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Γενεύης (HUG), Ελβετία
  • 04/2009 – 04/2010: Ειδικευόμενος, Γενική Χειρουργική, Νοσοκομείο Valais, Ελβετία
  • 11/ 2008- 03/2009: Παρακολούθηση (observership), Τμήμα Μαιευτικής και Γυναικολογίας, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αρεταίειο, Αθήνα
 • Κλινικό Ενδιαφέρον

  Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή

  Βραβεία & Διακρίσεις

  • 2020: Μέλος της “Clinical Science Award for Oral Presentation" and “Fertility Society of Australia Exchange Award"award committee, ESHRE annual meeting 2020
  • 2019: Δελτίο τύπου (Press release) για τα σχετικά οφέλη της ICSI και της εξωσωματικής γονιμοποίησης σε μη αρσενική ένδειξή στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, ESHRE annual meeting 2019
  • 2019: Μέλος της “Clinical Science Award for Oral Presentation” award committee, ESHRE annual meeting 2019
  • 2018: Human Reproduction: 5ο άρθρο με τις περισσότερες αναφορές για το 2016 και το 2017
   (https://academic.oup.com/eshre/pages/highly_cited)
  • 2016: Human Reproduction: 5ο άρθρο με τις περισσότερες αναφορές για το 2016
  • 2016: Υποτροφία Ιδρύματος Ωνάση για 3 χρόνια (PhD)
  • 2016: Καλύτερη προφορική παρουσίαση ‘‘Utilization of all fresh and frozen embryos after single embryo transfer for IVF/ICSI: The effect of ovarian response on cumulative live birth rates’’, International Society of Gynecological Endocrinology, 17th Word Congress, Firenze, Italy
  • 2001: Καλύτερη απόδοση Λυκείου, Υπουργός Παιδείας, Ελλάδα
 • Πρόσφατες Δημοσιεύσεις
  • 2014: Drakopoulos P, Julen O, Petignat P, Dällenbach P.“Spontaneous ectopic tubal pregnancy after laparoscopic tubal sterilization by segmental isthmic partial salpingectomy”, BMJ Case Rep. 2014 Mar 22;2014
  • 2014: Drakopoulos P, Pluchino N, Yaron M, Dällenbach P “Chronic tubal ectopic pregnancy - a rare but challenging diagnosis”, BMJ Case Rep. 2014 Jul 31;2014
  • 2014: Pluchino N , Buchs NC , Drakopoulos P , Wenger JM , Morel P, Dällenbach P “Robotic Single-Site Combined Cholecystectomy and Hysterectomy”, Int J Surg Case Rep. 2014 Oct 29;5(12):1025-1027.
  • 2014: Pluchino N. Drakopoulos P, Streuli I, Wenger JM, Petignat P, Genazzani AR, Carp H. “Hormonal causes of recurrent pregnancy loss (RPL)”, Hormones (Athens). 2014 Jul;13(3):314-322
  • 2014: Pluchino N, Drakopoulos P, Petignat P, Genazzani AR. “DHEA supplementation in menopause”,Curr Obstet Gynecol Rep (2014) 3:232–237 DOI 10.1007/s13669-014-0095-6.
  • 2015: Drakopoulos P, Casarosa E, Bucci F, Tonani S, Nappi R, Genazzani AR, Petignat P, Pluchino N. “Diurnal Variation of Plasma Brain-Derived Neurotrophic Factor Levels in Women with Functional Hypothalamic Amenorrhea”, Neuroendocrinology. 2015;101(3):256-62
  • 2015: Pluchino N, Drakopoulos P, Bianchi-Demicheli F, Wenger JM, Petignat P, Genazzani AR. “Neurobiology of DHEA and effect on sexuality, mood and cognition”, J Steroid Biochem Mol Biol. 2015 Jan;145:273-80
  • 2015: Pluchino N, Drakopoulos P , Casarosa E, Freschi L, Petignat P, Yaron M, Genazzani AR. “Effect of Estetrol on beta-endorphin level in female rats”, Steroids. 2015 Mar;95:104-10
  • 2015: Polyzos NP, Corona R , Van De Vijver A, Blockee C , Drakopoulos P , Vloeberghs V, De Vos M, Camus M, Humaidan P , Tournaye H . “Corifollitropin alfa followed by hpHMG in GnRH agonist protocols. Two prospective feasibility studies in poor ovarian responders”, Gynecol Endocrinol. 2015;31(11):885-90
  • 2016: Drakopoulos P , Pluchino N , Bischof P, Cantero P, Meyer P , Chardonnens D. “The effect of growth hormone on endometrial thickness and fertility outcome in the treatment of women with panhypopituarism: case report and review of the literature”, J Reprod Med. 2016 Jan-Feb;61(1-2):78-82
  • 2016 Polyzos NP, Drakopoulos P , Tournaye H. “Modified natural cycle IVF for poor ovarian responders: rethink before concluding”, Hum Reprod. 2016 Jan;31(1):221-2
  • 2016 Vaiarelli A, Drakopoulos P , Christophe B, De Vos M, van de Vijver A, Camus M, Cosyns S, Tournaye H, Polyzos NP. “Limited ability of circulating anti-Müllerian hormone to predict dominant follicular recruitment in PCOS women treated with clomiphene citrate: A comparison of two different assays”,Gynecol Endocrinol. 2016;32(3):227-30
  • 2016: Drakopoulos P , Blockeel C, Stoop D, Camus M, De vos M, Tournaye H, Polyzos NP. “Conventional ovarian stimulation and single embryo transfer for IVF/ICSI. How many oocytes do we need to maximize cumulative live birth rates after utilization of all fresh and frozen embryos?’’, Hum Reprod. 2016: Feb;31(2):370-6
  • 2016: Blockeel C, Drakopoulos P , Santos-Ribeiro S, Polyzos NP, Tournaye H. “A fresh look at the freeze-all protocol- a SWOT analysis’’, Hum Reprod. 2016 Mar;31(3):491-7
  • 2016: van de Vijver A, Drakopoulos P , Van Landuyt L, Vaiarelli A, Blockeel C, Santos-Ribeiro S, Tournaye, Polyzos NP. “Vitamin D deficiency and pregnancy rates following frozen/thawed embryo transfer: a prospective cohort study”, Hum Reprod. 2016 Aug;31:1749-54
  • 2016: Montagut M, Santos-Ribeiro S, De Vos M, Polyzos NP, Drakopoulos P , Mackens S, van de Vijver, A, van Landuyt L, Verheyen G, Tournaye H, Blockeel C. “Frozen-thawed embryo transfers in natural cycles with spontaneous or induced ovulation: the search for the best protocol continues”, Hum Reprod 2016 Dec;31(12):2803-2810
  • 2017: Drakopoulos P , Arne van de Vijver, Valerie Schutyser, Stevan Milatovic, Ellen Anckaert, Johan Schiettecatte, Christophe Blockeel, Michel Camus, Herman Tournaye, Nikolaos P. Polyzos, “The effect of serum vitamin D levels on ovarian reserve markers: a prospective cross-sectional study”, Hum Reprod 2017 Jan;32(1):208-214
  • 2017: Unuane D, Velkeniers B, Bravenboer B, Drakopoulos P , Tournaye H, Parra J, De Brucker M. “Impact of thyroid autoimmunity in euthyroid women on live birth rate after IUI”, Hum Reprod. 2017 Apr 1;32(4):915-922
  • 2017: Drakopoulos P , La Marca A, Polyzos NP. “Vitamin D and ovarian reserve: making clinical decisions”, Hum Reprod. 2017 May 1;32(5):1138-1139
  • 2017: Drakopoulos P , Duyck C, Gayet-Ageron A, Fernandez S, Irion O, Martinez de Tejada B ‘’What is the optimal duration of oral misoprostol treatment for cervical ripening?’’, J Matern Fetal Neonatal Med. 2017 Jun;30(12):1494-1499
  • 2017: van de Vijver A, Drakopoulos P , Polyzos NP, Van Landuyt L, Mackens S, Santos-Ribeiro S, Vloeberghs V, Tournaye H, Blockeel C. “Vitrified-warmed blastocyst transfer on the 5th or 7th 2 day of progesterone supplementation in an artificial cycle: a randomized controlled trial”, Gynecol Endocrinol. 2017 Oct;33(10):783-786
  • 2017: Drakopoulos P , Mat C, Polyzos NP, Santos-Ribeiro S, van de Vijver A, Van Landuyt L, Tournaye H, Blockeel C. “The impact of elevated progesterone at the initiation of an artificially prepared frozen embryo transfer cycle: a case series”, Curr Pharm Biotechnol. 2017 Nov 10;18(8):619-621
  • 2017: Drakopoulos P , Vuong TN, Ho NAV, Vaiarelli A, Ho MT, Blockeel C, Camus M, Lam AT, van de Vijver A, Humaidan P, Tournaye H, Polyzos NP. “Corifollitropin alfa followed by hp-HMG versus recombinant FSH in young poor ovarian responders. A multicenter randomized controlled clinical trial”, Hum Reprod. 2017 Nov 1;32(11):2225-2233
  • 2017: Blockeel C, Drakopoulos P , Polyzos NP, Tournaye H, García-Velasco JA. “Review the “peer review”, Reprod Biomed Online. 2017 Dec;35(6):747-749
  • 2018: Slopien R, Pluchino N, Warenik-Szymankiewicz A, Sajdak S, Luisi M, Drakopoulos P , Genazzani AR. “Correlation between allopregnanolone levels and depressive symptoms during late menopausal transition and early postmenopause”, Gynecol Endocrinol. 2018 Feb;34(2):144-147
  • 2018: Costa Ribeiro V, Santos-Ribeiro S De Munck N, Drakopoulos P , Polyzos NP, Schutyser V, Verheyen G, Tournaye H, Blockeel C. “Should we continue to measure endometrial thickness in modern-day medicine? The effect on live birth rates and birthweight”, Reprod Biomed Online. 2018 Apr;36(4):416-426
  • 2018: Racca A, Santos-Ribeiro S, De Munck N, Mackens S, Mateizel I, Drakopoulos P , Camus M, Verheyen G, Tournaye, Blockeel C. “Impact of elevated progesterone on embryo quality: is the freeze all strategy enough to circumvent this issue?”, Hum Reprod. 2018 May 1;33(5):860-868
  • 2018: Siristatidis C, Drakopoulos P , Vogiatzi P, Karageorgiou V, Daskalakis G. “Oocyte-triggering day progesterone levels and endometrial appearance in normoresponders undergoing IVF/ICSI cycles: a hypothesis and a study protocol”, Horm Mol Biol Clin Investig. 2018 May 16;35(3)
  • 2018: Polyzos NP, Davis SR, Drakopoulos P , Humaidan P, De Geyter C, Vega AG, Martinez F, Evangelou E, van de Vijver A, Smitz J, Tournaye H, Barri P; T-TRANSPORT Investigators Group. “Testosterone for Poor Ovarian Responders: Lessons From Ovarian Physiology”, Reprod Sci. 2018 Jul;25(7):980-982
  • 2018: Valerie U, De Brucker S, De Brucker M, Vloeberghs V, Drakopoulos P , Santos-Ribeiro S, Tournaye H. “Pregnancy after vasectomy: surgical reversal or assisted reproduction?”, Hum Reprod. 2018 Jul 1;33(7):1218-1227
  • 2018: Drakopoulos P , Santos-Ribeiro S, Bosch E, Garcia-Velasco J, Blockeel C, Tournaye H, Polyzos NP. “The effect of dose adjustments in a subsequent cycle in women with suboptimal response following conventional ovarian stimulation”, Front Endocrinol (Lausanne). 2018 Jul 23;9:361
  • 2018: De Vos M, Pareyn S, Drakopoulos P , Raimundo J, Anckaert E, Santos-Ribeiro S, Polyzos NP, Tournaye H, Blockeel. “In vitro fertilisation in patients with polycystic ovaries: phenotype matters”, Reprod Biomed Online. 2018 Aug; 37(2):163-171
  • 2018: Drakopoulos P , Rosetti J, Pluchino N, Blockeel C, Santos-Ribeiro R, de Brucker M, Camus M, Tournaye H, Polyzos NP. “Does the type of GnRH analogue used, affect live birth rates in women with endometriosis undergoing IVF/ICSI treatment, according to the rAFS stage?”, Gynecol Endocrinol. 2018 Oct;34(10):884-889
  • 2018: Polyzos NP, Drakopoulos P , Parra J, Pellicer A, Santos-Ribeiro S, Tournaye, H, Bosch E, Garcia-Velasco J.” Cumulative live birth rates according to the number of oocytes retrieved following the first ovarian stimulation for IVF/ICSI: A European multicenter analysis including ~15.000 women”, Fertil Steril. 2018 Sep;110(4):661-670.e1
  • 2019: Drakopoulos P , van de Vijver A, Parra J, Anckaert E, Schiettecatte J, Smitz J, Blockeel C, Hund M, Verhagen-Kamerbeek W, He Y, Polyzos NP, Tournaye H. “Serum Anti-Müllerian Hormone Is Significantly Altered by Downregulation With Daily Gonadotropin-Releasing Hormone Agonist: A Prospective Cohort Study”, Front Endocrinol (Lausanne). 2019 Feb 26;10:115
  • 2019: Drakopoulos P , Racca A, Errázuriz J, De Vos M, Tournaye H, Blockeel C, Pluchino N, Santos-Ribeiro S. “The role of progesterone elevation in IVF”, Reprod Biol. 2019 Mar;19(1):1-5
  • 2019: Errázuriz J, Romito A, Drakopoulos P , Frederix B, Racca A, De Munck N, Tournaye H, De Vos M, Blockeel C. “Cumulative Live Birth Rates Following Stimulation With Corifollitropin Alfa Compared With hp-hMG in a GnRH Antagonist Protocol in Poor Ovarian Responders”, Front Endocrinol (Lausanne). 2019 Mar 22;10:175
  • 2019: Santos-Ribeiro S, Racca A, Roelens C, De Munck N, Mackens S, Drakopoulos P , Tournaye H, Blockeel C. “Evaluating the benefit of measuring serum progesterone prior to the administration of hCG: effect of the duration of late-follicular elevated progesterone following ovarian stimulation on fresh embryo transfer live birth rates”, Reprod Biomed Online. 2019 Apr;38(4):647-654
  • 2019: Errázuriz J Drakopoulos P , Pening D, Racca A, De Munck N, De Vos M, Tournaye H, Blockeel C. “Pituitary suppression protocol among Bologna poor responders undergoing ovarian stimulation using corifollitropin alfa: does it play any role?”, Reprod Biomed Online. 2019 Jun;38(6):1010-1017
  • 2019: Drakopoulos P , Errázuriz J, Santos-Ribeiro S, Tournaye H, Vaiarelli A, Pluchino N, Blockeel C, Polyzos NP. “Cumulative live birth rates in IVF”, Minerva Ginecol. 2019 Jun;71(3):207-210
  • 2019: Rozenholc A, Samouelian V, Warkus T, Gauthier P, Provencher D, Sauthier P, Gauthier F, Drakopoulos P ,Cormier B. “Randomized Controlled Trial Comparing Indocyanine Green With Methylene Blue for Sentinel Lymph Node Detection in Endometrial Cancer”, Gynecol Oncol. 2019 Jun;153(3):500-504
  • 2019: Vaiarelli A, Cimadomo D, Argento C, Ubaldi N, Trabucco E, Drakopoulos P , Venturella R, Conforti A, Alviggi C, Rienzi L, Ubaldi FM. “Double stimulation in the same ovarian cycle (DuoStim) is an intriguing strategy to improve oocyte yield and the number of competent embryos in a short timeframe”, Minerva Ginecol. 2019 Oct;71(5):372-376
  • 2019: Ortega-Hrepich C, Drakopoulos P , Bourgain C, Van Vaerenbergh I, Guzman L, Tournaye H, Smitz J, De Vos M. “Aberrant endometrial steroid receptor expression in in-vitro maturation cycles despite hormonal luteal support: A pilot study”, Reprod Biol. 2019 Jun;19(2):210-217
  • 2019: Drakopoulos P , Romito A, Errázuriz J, Santos-Ribeiro S, Popovic-Todorovic B, Racca A, Tournaye H, De Vos M, Blockeel C. “Modified natural cycle IVF versus conventional stimulation in advanced-age Bologna poor responders”, Reprod Biomed Online. 2019 Oct;39(4):698-703
  • 2019: Galvão A, Karakus G, Racca A, Santos-Ribeiro S, De Munck N, Drakopoulos P , De Vos M, Verheyen G, Tournaye H, Blockeel C. “Oocyte donation in donors with levonorgestrel intrauterine device: a good match?”, Reprod Biomed Online. 2019 Oct;39(4):641-647
  • 2019: Drakopoulos P , Garcia-Velasco J, Bosch E, Blockeel C, de Vos M, Santos-Ribeiro S, Makrigiannakis A, Tournaye H, Polyzos NP. “ICSI does not offer any benefit over conventional IVF across different ovarian response categories in non-male factor infertility: a European multicenter analysis”, J Assist Reprod Genet. 2019 Oct;36(10):2077-2078
  • 2019: Popovic-Todorovic B, Santos-Ribeiro S, Drakopoulos P , De Vos M, Racca A, Mackens S, Thorrez Y, Verheyen G, Tournaye H, Quintero L, Blockeel C. “Predicting suboptimal oocyte yield following GnRH agonist trigger by measuring serum LH at the start of ovarian stimulation”, Hum Reprod. 2019 Oct 2;34(10):2027-2035
  • 2019: Polyzos NP, Drakopoulos P . “Management strategies for POSEIDON’s group 1”, Front Endocrinol (Lausanne). 2019 Oct 1;10:679
  • 2020: Racca A, De Munck N, Santos-Ribeiro S, Drakopoulos P , Errazuriz J, Galvao A, Popovic B, Mackens S, De Vos M, Verheyen G, Tournaye H, Blockeel C. “Do we need to measure progesterone in oocyte donation cycles? A retrospective analysis evaluating cumulative live birth rates and embryo quality”, Hum Reprod. 2020 Jan 1;35(1):167-174
  • 2020: Plusquin C, Uvin V, Drakopoulos P , De Brucker P, Rosetti J, Francotte J, De Brucker M. “Reduction of hospital stay at maternity unit: an evaluation of the impact on maternal and neonatal readmission”, J Obstet Gynaecol. 2020 Jan;40(1):46-52
  • 2020: Racca A, Drakopoulos P , Van Landuyt L, Willem C, Santos-Ribeiro S, Tournaye H, Blockeel C, Polyzos NP. “Single and double embryo transfer provide similar live birth rates in frozen cycles”, Gynecol Endocrinol. 2020 Mar 3:1-5
  • 2020: Polyzos NP, Anckaert E, Drakopoulos P , Tournaye H, Schiettecatte J, Donner H, Bobba G, Miles G, Verhagen-Kamerbeek WDJ, Bosch E. “EStradiol and PRogesterone in In vitro ferTilization (ESPRIT): a multicenter study evaluating third- versus second-generation estradiol and progesterone immunoassays”, J Endocrinol Invest. 2020 Mar 13. doi: 10.1007/s40618-020-01211-x
  • 2020: Drakopoulos P , Romito A, Tournaye H, Blockeel C. “Modified natural cycle IVF is a reasonable alternative in women of advanced maternal age”, Reprod Biomed Online. 2020 Apr;40(4):603
  • 2020: Romito A, Bardhi E, Errazuriz J, Blockeel C, Santos-Ribeiro S, Vos M, Racca A, Mackens S, Kelen AV, Panici PB, Vaiarelli A, Tournaye H, Drakopoulos P . “Heterogeneity Among Poor Ovarian Responders According to Bologna Criteria Results in Diverging Cumulative Live Birth Rates”, Front Endocrinol (Lausanne). 2020 Apr 16;11:208
  • 2020: Mackens S, Racca A, Van de Velde H, Drakopoulos P , Tournaye H, Stoop D, Blockeel C, Santos-Ribeiro S. “Follicular-phase endometrial scratching: A truncated randomized controlled trial”, Hum Reprod. 2020 May 1;35(5):1090-1098
  • 2020: Alviggi C, Esteves SC, Orvieto R, Conforti A, La Marca A, Fischer R, Andersen CY, Bühler K, Sunkara SK, Polyzos NP, Strina I, Carbone L, Bento FC, Galliano D, Yarali H, Vuong LN, Grynberg M, Drakopoulos P , Xavier P, Llacer J, Neuspiller F, Horton M, Roque M, Papanikolaou E, Banker M, Dahan MH, Foong S, Tournaye H, Blockeel C, Vaiarelli A, Humaidan P, Ubaldi FM; POSEIDON (Patient-Oriented Strategies Encompassing IndividualizeD Oocyte Number) group. “COVID-19 and assisted reproductive technology services: repercussions for patients and proposal for individualized clinical management”, Reprod Biol Endocrinol. 2020 May 13;18(1):45.
  • 2020: Pluchino N, Mamillapalli R, Wegner JM, Ramyead L, Drakopoulos P , Tille JC, Taylor HS. “Estrogen Receptor-α Immunoreactivity Predicts Symptom Severity and Pain Recurrence in Deep Endometriosis”, Fertil Steril. 2020 Jun;113(6):1224-1231.e1
  • 2020: Racca A, Drakopoulos P , Neves AR, Polyzos NP. “Current Therapeutic Options for Controlled Ovarian Stimulation in Assisted Reproductive Technology”, Drugs. 2020 Jul;80(10):973-994
  • 2020: Neves AR, Rodriguez I, Blockeel C, Griesinger G, Garcia-Velasco JA, Drakopoulos P , Alvarez M, PolyzosNP. “A multicentre prospective study investigating the performance of Elecsys® anti-Müllerian hormone assay in predicting extremes of ovarian response to corifollitropin alfa”, Reprod Biomed Online. 2020 Jul;41(1):29-36
  • 2020: Bardhi E, Blockeel C, Cools W, Santos-Ribeiro S, Racca A, Mackens S, De Vos M, Polyzos NP, Popovic-Todorovic B, De Brucker M, Muzii L, Panici PB, Tournaye H, Drakopoulos P . “Is Ovarian Response Associated With Adverse Perinatal Outcomes in GnRH Antagonist IVF/ICSI Cycles?”, Reprod Biomed Online. 2020 Aug;41(2):263-270
  • 2020: De Brucker S, Drakopoulos P , Dhooghe E, De Geeter J, Uvin V, Santos-Ribeiro S, Michielsen D, Tournaye H, De Brucker M. “The Effect of Cigarette Smoking on the Semen Parameters of Infertile Men”, Gynecol Endocrinol. 2020 Dec;36(12):1127-1130.
  • 2020: Drakopoulos P , Santos-Ribeiro S, Mackens S, Racca AL, Blockeel C, Tournaye H, Makrigiannakis A. “To delay or not frozen embryo transfer in freeze-all cycles?”, Ann Transl Med. 2020 Jul;8(13):812
  • 2020: Drakopoulos P , Bardhi E, Boudry L, Vaiarelli A, Makrigiannakis A, Esteves SC, Tournaye H, Blockeel C. “Update on the management of poor ovarian response in IVF: the shift from Bologna criteria to the Poseidon concept”, Ther Adv Reprod Health. 2020 Jul 31;14:2633494120941480
  • 2020: Mackens S, Pareyn S, Drakopoulos P , Deckers T, Mostinckx L, Blockeel C, Segers I, Verheyen G, Santos-Ribeiro S, Tournaye H, De Vos M. “Outcome of in-vitro oocyte maturation in patients with PCOS: does phenotype have an impact?”, Hum Reprod. 2020 Oct 1;35(10):2272-2279.
  • 2020: Delattre S, Segers I, Van Moer E, Drakopoulos P , Mateizel I, Enghels L, Tournaye H, De Vos M. “Combining fertility preservation procedures to spread the eggs across different baskets: a feasibility study”, Hum Reprod. 2020 Nov 1;35(11):2524-2536
  • 2020: Santos-Ribeiro S, Mackens S, Popovic-Todorovic B, Racca A, Polyzos NP, Van Landuyt L, Drakopoulos P , de Vos M, Tournaye H, Blockeel C. “The freeze-all strategy versus agonist triggering with low-dose hCG for luteal phase support in IVF/ICSI for high responders: a randomized controlled trial”, Hum Reprod. 2020 Dec 1;35(12):2808-2818.
  • 2020: Mackens S, Mostinckx L, Drakopoulos P , Segers I, Santos-Ribeiro S, Popovic-Todorovic B, Tournaye H, Blockeel C, De Vos M. “Early pregnancy loss in patients with polycystic ovary syndrome after IVM versus standard ovarian stimulation for IVF/ICSI” Hum Reprod. 2020 Dec 1;35(12):2763-2773
  • 2020: Drakopoulos P , Blockeel C, Makrigiannakis A, De Vos M, Tournaye H, Pluchino N. “Personalized ovarian stimulation based on expected number of euploid embryos” Hum Reprod.2020 Nov 6;deaa274
  • 2020: Di Guardo F, Vloeberghs V, Bardhi E, Blockeel C, Verheyen G, Tournaye H, Drakopoulos P . “Low Testosterone and Semen Parameters in Male Partners of Infertile Couples Undergoing IVF with a Total Sperm Count Greater than 5 Million” J Clin Med.2020 Nov 26;9(12):E3824
  • 2020: Rosetti J, Francotte J, Noel E, Drakopoulos P , Rabbachin N, de Brucker M. “Continuous ropivacaine subfascial wound infusion after cesarean delivery in pain management: A prospective randomized controlled double-blind study” Int J Gynaecol Obstet. 2020 Dec 17. doi: 10.1002/ijgo.13544
 • Μέλος Εταιριών, Συντακτικής Επιτροπής Περιοδικών

  Μέλος επιστημονικών κοινοτήτων

  • European Society of Reproductive Medicine (ESHRE)
  • POSEIDON (Patient Oriented Strategies Encompassing IndividualizeD Oocyte Number) group
  • British Fertility Society (BFS)
  • International Society of Endocrinological Gynecology (ISGE)
  • American Society of Reproductive Medicine (ASRM)
  • Swiss Society of Gynecology and Obstetrics (SSGO)

Εκδοτική εμπειρία- Συντακτική Επιτροπή (επιστημονικά περιοδικά)

 • Frontiers in Endocrinology (Section Reproduction)
 • Επισκέπτης συντάκτης (Guest editor), Frontiers in Endocrinology. Special Issue “Recent Advances in Ovarian Stimulation”
 • Gynecology and Pelvic Medicine
 • Επισκέπτης συντάκτης (Guest editor), Journal of Clinical Medicine. Special Issue “Updates in Male Infertility”

Έρευνα

Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή ,ενδοκρινολογία της αναπαραγωγής, πτωχές απαντήτριες στην εξωσωματική γονιμοποίηση