Προφιλ ιατρού

Δουλάμη Γεωργία
ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΟΥΛΑΜΗ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ, ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ, B’ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΒΑΡΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
 1. Γενική Κλινική
 • Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • 2013- 2020: Ειδίκευση στη Γενική Χειρουργική
  • Ά Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική, «Ιπποκράτειο» ΓΝΑ, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα.
  • 24 μήνες εκπαίδευση σε χειρουργική μονάδα εντατικής θεραπείας
  • 18 μήνες εκπαίδευση σε μονάδα προηγμένης λαπαροσκοπικής χειρουργικής
  • συμμετοχή σε ογκολογικά συμβούλια
  • μέλος ομάδας παρακολούθησης ασθενών μετά απο βαριατρικές επεμβάσεις
  • 2012: Reflux Testing and High-Resolution Impedance Manometry Testing, Sandhill, Ηνωμένο Βασίλειο.
  • 2011: Advanced Cardiac Life Support (ACLS instructor and provider)
  • 2009: Advanced Trauma Life Support (ATLS)
  • 2003- 2009: Ιατρική Σχολή Αθηνών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
  • 28.07.2009: Πτυχίο Ιατρικής (βαθμός πτυχίου: 7.41/10).
  • 17.08.2009: Άδεια ασκήσεως ιατρικού επαγγέλματος (Νομαρχία Αθηνών)
 • Διδακτορική Διατριβή
  Η γαστρο-οισοφαγική παλινδρόμηση (ΓΟΠ) μετά από βαριατρικές επεμβάσεις.
  • 21.3.2017: Διδάκτορας Ιατρικής Σχολής Αθηνών (βαθμός: Άριστα)
 • Επαγγελματική Προϋπηρεσία
  • Από Νοέμβριο 2021: Επιμελήτρια Λαπαροσκοπικής Μονάδας Βαριατρικής και Μεταβολικής Χειρουργικής, ΙΑΣΩ Γενική Κλινική
  • «Ιπποκράτειο» ΓΝΑ, Ειδικευόμενη Χειρουργός Α’ Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική (Νοέμβριος 2013- Σεπτέμβριος 2021)
  • Ευγενίδειο Θεραπευτήριο «Η Αγία Τριάς», Εφημερεύον Χειρουργός (2010- 2013)
  • Μονάδα Ανωτέρου Πεπτικού, Α’ Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική, «Ιπποκράτειο» ΓΝΑ, Επιστημονικός Συνεργάτης (2009- 2013)
 • Κλινικό Ενδιαφέρον
  • Λαπαροενδοσκοπική χειρουργική ανωτέρου πεπτικού
  • Βαριατρικές επεμβάσεις
  • Γαστρο-οισοφαγική παλινδρόμηση
  • Γαστρο-οισοφαγική παλινδρόμηση μετά από χειρουργεία ανωτέρου πεπτικού
  • Διαφραγματοκήλη (ολισθαίνουσα, παραοισοφαγική, συγγενής διαφραγματοκήλη)
  • Αχαλασία οισοφάγου
  • Καλοήθεις παθήσεις οισοφάγου- στομάχου
  • Μελέτη φυσιολογίας οισοφάγου
 • Βραβεία & Διακρίσεις
  • “Transanal polypectomy using single port laparoscopic instruments”, Βραβείο καλύτερης δημοσίευσης, 28th Gastroenterology and Endotherapy European Workshop.
  • “Gastroesophageal reflux disease one year after one anastomosis gastric bypass”. Υποψήφια καλύτερη εργασία στο 8ο Πανευρωπαικό Συνέδριο της IFSO.
  • “The use of 24h multichannel intraluminal impedance pHmetry for the assessment of gastro-esophageal reflux in morbidly obese patients following single anastomosis gastric bypass: a prospective study”. Υποψήφια καλύτερη αναρτημένη εργασία στο 22ο Παγκόσμιο Συνέδριο της IFSO.
 • Πρόσφατες Δημοσιεύσεις
  • 25 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά (h-index=8, 180 παραθέσεις), οι σημαντικότερες των οποίων είναι:
   1. “Failed Sleeve Gastrectomy: 3 Surgical Proposals”. Obes Surg. 2018; 28: 79.
   2. “Quality of life improvement following bariatric procedures”. Obes Surg. 2018; 28: 88-9.
   3. “Gastroesophageal reflux disease following LSG: a prospective study”. Obes Surg. 2018; 28: 44-5.
   4. “High-resolution manometry guiding surgical procedure for treatment of achalasia of the esophagus. Long-term results of a prospective study”. Dis Esophagus. 2018; 31(13): 51.
   5. “Acid and nonacid gastroesophageal reflux after single anastomosis gastric bypass. An objective assessment using 24-hour multichannel intraluminal impedance-pH metry”. Surg Obes Relat Dis. 2017; 26.
   6. “The use of 24h multichannel intraluminal impedance pHmetry for the assessment of gastro-esopphageal reflux in morbidly obese patients following single anastomosis gastric bypass: a prospective study”. Obes Surg. 2017; 27(Suppl 1): 1.
   7. “Videopresentation: Laparoscopic one anastomosis gastric bypass after failed sleeve gastrectomy”. Obes Surg. 2017; 27(Suppl 1): 1.
   8. “Real-time Continuous Esophageal High-resolution Manometry (HRM) During Laparoscopic Heller Myotomy and Dor Fundoplication for the Treatment of Achalasia. A Promising Novelty in Regards of Perfecting Surgical Technique: Could It Guide Surgical Technique Toward Excellent Results?”. Surg Laparosc Endosc Percutan Tech. 2016; 26: e163–e166.
   9. "24h Multichannel intraluminal impedance pH-metry on year after laparoscopic sleeve gastrectomy: an objective assessment of gastro-esophageal reflux disease”. Obes Surg. 2017; 27(3): 749- 53.
   10. “Normal Values of 24H Multichannel Intraluminal Impedance pH-Metry in a Greek Obese Population Based on Montreal Definition of GERD”. Obes Surg. 2016; 26(1): 126-31.
   11. “GERD-Related Questionnaires and Obese Population: Can They Really Reflect the Severity of the Disease and the Impact of GERD on Quality of Patients’ Life?”. Obes Surg. 2015; 25(10): 1882-5.
   12. “Cutaneous Metastases from Esophageal Adenocarcinoma”. Int J Surg. 2015; 100(3): 558-61.
   13. “Is there room for improvement in esophageal cancer surgery? Results of a prospective protocol for individualization of surgical treatment”. Esophagus. 2014; 11(4): 258-66.
   14. “The use of serum uric acid concentration as an indicator of laparoscopic sleeve gastrectomy success”. Int J Surg. 2013; 99 :000-000.
   15. “Comment on: Peroral esophageal myotomy (POEM) and laparoscopic Heller myotomy produce similar short-term anatomic and functional effect”. Surgery. 2014; 155(3): 582.
   16. “Does laparoscopic sleeve gastrectomy affect the antireflux mechanism?”. Obes Surg. 2013; 23(8): 1202.
  • 102 παρουσιάσεις (αναρτημένες και προφορικές) σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια.
  • Προσκεκλημένη ομιλήτρια στα μαθήματα της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρειάς (2013), στα μετεκπαιδευτικά μαθήματα της Α’ Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής (2013-2020) καθώς και στο Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο (2018).
  • Παρουσίαση ως πρώτος συγγραφέας μελετών σε Παγκόσμια Συνέδρια της Διεθνούς Εταιρείας Παθήσεων Οισοφάγου (ISDE)
 • Μέλος Εταιριών, Συντακτικής Επιτροπής Περιοδικών
  • 28.08.2009: Μέλος Ιατρικού Συλλόγου Αθήνας (ΙΣΑ)
  • 13.12.2010: Μέλος Ιατρικού Συλλόγου Ηνωμένου Βασιλείου (GMC)
 • Έρευνα

  Συμμετοχή σε κλινικά ερευνητικά πρωτόκολλα, τα σημαντικότερα εκ των οποίων:

  • Τυχαιοποιημένη κλινική μελέτη της επίδρασης των αντιβιωτικών στην προεγχειρητική προετοιμασία του εντέρου σε ασθενείς με ορθοκολικό καρκίνο- MECCA trial (κλινική επιτήρηση/ εφαρμογή πρωτοκόλλου)
  • Συσχέτιση μετεγχειρητικού εμπύρετου με χρήση κεντρικών φλεβικών καθετήρων (κλινική επιτήρηση/ εφαρμογή πρωτοκόλλου/ συλλογή και καταγραφή των δεδομένων)
  • Κλινική μελέτη γαστρο-οισοφαγικής παλινδρόμησης μετά από λαπαροσκοπική επιμήκη γαστρεκτομή ή λαπαροσκοπική γαστρική παράκαμψη μιας αναστόμωσης (υπεύθυνη για τον σχεδιασμό του πρωτοκόλλου, την κλινική εφαρμογή, την εκτέλεση/ ερμηνεία αποτελέσματος 24h MIIpH, τη συλλογή/ καταγραφή/ στατιστική ανάλυση των δεδομένων, τη συγγραφή επιστημονικών άρθρων)

  Συμμετοχή σε πειραματικά ερευνητικά πρωτόκολλα:

  • Η χρήση βλαστοκυττάρων στην θεραπεία της αχαλασίας οισοφάγου: πειραματική μελέτη σε αρουραίους (υπεύθυνη για τον σχεδιασμό του πρωτοκόλλου, την κλινική εφαρμογή, την απομόνωση βλαστοκυττάρων, την χειρουργική παρέμβαση στο πειραματικό πρότυπο, τη συλλογή/ καταγραφή/ στατιστική ανάλυση των δεδομένων, τη συγγραφή επιστημονικών άρθρων)