Προφιλ ιατρού

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΔΩΔΟΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

  1. Μαιευτική - Γυναικολογική