Προφιλ ιατρού

ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

ΓΝΑΘΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ (ΣΤΟΜΑΤΙΚΟΣ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ)

  1. Παιδιατρική