Προφιλ ιατρού

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ, Δ' ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
  1. Γενική Κλινική