Προφιλ ιατρού

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΕΤΟΡΑΚΗΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

  1. Μαιευτική - Γυναικολογική