Προφιλ ιατρού

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΔΕΡΔΕΛΗΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

  1. Μαιευτική - Γυναικολογική