Προφιλ ιατρού

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΔΕΜΗΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

  1. Μαιευτική - Γυναικολογική