Προφιλ ιατρού

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΕΥΤΕΡΕΒΟΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

  1. Μαιευτική - Γυναικολογική