Προφιλ ιατρού

ΕΛΕΝΗ ΔΕΔΟΥΣΗ

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΣ

  1. Γενική Κλινική
  2. Μαιευτική - Γυναικολογική