Προφιλ ιατρού

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΔΕΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

  1. Μαιευτική - Γυναικολογική