Προφιλ ιατρού

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

  1. Μαιευτική - Γυναικολογική