Προφιλ ιατρού

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΡΟΥΖΟΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

  1. Μαιευτική - Γυναικολογική