Προφιλ ιατρού

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΡΕΔΑΚΗΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

  1. Μαιευτική - Γυναικολογική