Προφιλ ιατρού

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΣΙΟΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

  1. Μαιευτική - Γυναικολογική