Προφιλ ιατρού

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΟΛΚΑΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

  1. Μαιευτική - Γυναικολογική