Προφιλ ιατρού

ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΟΜΠΟΤΗΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

  1. Μαιευτική - Γυναικολογική