Προφιλ ιατρού

ΒΕΝΕΤΙΑ ΜΠΛΙΑΜΠΤΗ

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ-ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ

  1. Γενική Κλινική