Προφιλ ιατρού

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΙΝΑΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

  1. Μαιευτική - Γυναικολογική