Προφιλ ιατρού

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΜΠΙΛΙΡΑΚΗΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΛΠΟΣΚΟΠΗΣΗΣ & ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΜΗΤΡΑΣ
  1. Μαιευτική - Γυναικολογική