Προφιλ ιατρού

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΙΚΟΥ

ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ-ΟΓΚΟΛΟΓΟΣ

  1. Γενική Κλινική
  2. Μαιευτική - Γυναικολογική