Προφιλ ιατρού

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΙΚΟΣ

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ-ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ

  1. Γενική Κλινική