Προφιλ ιατρού

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΙΚΑΣ

ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ

  1. Γενική Κλινική
  2. Μαιευτική - Γυναικολογική