Προφιλ ιατρού

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΠΙΤΖΟΣ

ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ

  1. Μαιευτική - Γυναικολογική
  2. Παιδιατρική